ഹിന്ദുമതം അബ്രഹാമിക് മതങ്ങളേക്കാൾ മികച്ചതാണോ

മതങ്ങളേയും മതസംഘർഷങ്ങളേയും കുറിച്ച് ഇക്കാലത്തു നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങളിൽ, എല്ലാമതങ്ങളും ഒരുപോലെ മോശമാണ് (അല്ലെങ്കിൽ മികച്ചതാണ്) എന്ന പ്രസ്താവന പതിവായി കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം ക്ഷമാപണസ്വരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നു. വിവിധതരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ മൂലം തീവ്രവാദം, ആക്രമണാത്മക മൂല്യവ്യവസ്ഥ., എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ള മതങ്ങളെ, അതുമൂലമുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലിൽനിന്നു ഒഴിച്ചുനിർത്താൻ പ്രത്യേകം രൂപകല്പന ചെയ്തവയാണ് ഇത്തരം വാദങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിൽ ഉൽഭവിച്ച (Indic) എല്ലാ മതങ്ങളുടേയും (ഹിന്ദുമതം, ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം, സിക്കുമതം) മൂല്യവ്യവസ്ഥ, മോക്ഷാർത്ഥി സ്വയം നടത്തുന്ന ‘അന്വേഷണങ്ങളെ’ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനുനേരെ വിപരീതമാണ് ദൈവികനിയമങ്ങളെ…

भारत की मूलभुत मूल्य प्रणाली

भगवान की उदार आस्था भारत में जड़ में है। हिंदू धर्म की जड़ में ‘ब्राह्मण’ एक विचार है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया जा सकता है। ब्राह्मण विचार एक ऐसी विशिष्ट चेतना है जिसे हम सभी ब्रह्मांड में देखते हैं (और जो सभी अस्तित्व का कारण है)। इस विचार से ऋग्वेदिक संतो के लिए…

सतान / शैतान या भगवान / अल्लाह – कौन है शक्तिशाली ?

ईसाई धर्म में, शीर्षक शैतान (हिब्रू: – शैतान), “विरोधक”, बाइबल में मनुष्यों की आस्था को चुनौती देने वाले मानवी और दिव्य दोनों प्रकार की विभिन्न संस्थाओं का एक शीर्षक है। “शैतान” बाद में बुराई के व्यक्तित्व का नाम बन गया। ईसाई परंपरा और धर्मशास्त्र ने “शैतान” को मनुष्य के विश्वास को परखने के लिए ईश्वर…

मंसूर अल-हलाज – एक योगी और रहस्यवादी

” तृण की तरह मैं कई बार उछल जाता हूं बहने वाली नदियों के किनारों पर कई हजार वर्षों तक मैं हर तरह के शरीर में रहता हूं और कर्म करता हूं। ” – – – मंसूर अल-हलाज मंसूर अल-हलाज सभी जीवन या सभी सृजन और निर्माता के एक-ही होने का संदेश दे रहे थे।…

जैन परंपरा से लिया गया एक गीत

ऐसा कोई दिव्य प्राणी नहीं हैं, जिसे मैं जानता हूं, या कोई भगवान भी नहीं है, न स्वर्ग है, और न ही नरक, न रक्षक है, न ही इस ब्रह्मांड का कोई मालिक, न निर्माता, न विनाशक , घटनाओं का केवल एक नियम है, मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेता हूं और उनके परिणामों की…

भारत की भलाई के लिए, जाकिर नाइक को बौद्धिक रूप से ‘टूटा हुआ’ होना चाहिए

आशा है कि सभी ने “जाकिर नाइक” के बारे में खबर देखी है, जो ढाका के युवाओं के आईएसआईएस की तरफ जाने की ताकत है। इससे पहले, आईएसआईएस के लिए भर्ती हुई महिला, दुबई से गिरफ्तार की गई थी और प्रत्यर्पित की गई थी, वह जाकिर नायक से प्रभावित थी। अफसोस की बात है कि…