धर्मो रक्षति रक्षितः। Dharmo Raksati Raksitah.

Dharma protects those who protect it.

– Veda Vyas, Mahabharat

به چه دلیل عبادت بت ها راه نجات از اعتقاد به بنیاد گرایی است؟


مرا ببخش، آه شیوا من سه گناه کرده ام!

من در زیارت شهر کاشی فراموش کردم که شما همه جا حضور دارید.

در  حالی که به شما فکر میکردم فراموش کردم که شما بالاتر از اندیشه هستی.

و در حالی که عبادت میکردم فراموش کردم شما فراتر از کلماتی.

ای شنکراچاریا

در دین های یهودی، مسیحی و اسلام ساختن بت هایی که تمایز کلیدی با مفهوم “خالق” که متعالی، یکتا و متمایز از بقیه است ممنوع است. عبادت فقط برای خالق است و پرستش هر چیزی جز او جرم سنگینی است. این امر منجر به بت شکنی به معنای واقعی کلمه است. تخریب مجسمه بودا بعنوان مثال، عمل خرابکاری تصادفی نبوده  است. این فرمان به موقع توسط دیوان عالی کشور دولت افغانستان صادر شد و توسط طالبان اجرا. “بت پرستی” خطر دائمی ایی است که دادگاه اسلامی برای نابودی بامیان از ترس بازگشت بت پرستی بومی ان منطقه صادر کرده بود. همه بنیادگرایان ابراهیمی در جنگ دائمی علیه خطر همیشگی بازگشت بت پرستی  هستند. متاسفانه، این بنیادگرایی بت هایی میسازد که بسیار بدتر از کسانی است که در فکر نابود کردن آن هستند.

ایده نداشتن “بت”  و انکار آن  درعلم روانشناسی وجود دارد و با مفهوم خالق متعال تداخل پیدا کرده است. معنای پرستش چیست و  بت چه معنایی دارد؟ امر به پرستش فقط برای خالق محفوظ است و باعث بغرنج شدن فهم ساده عبادت است. هر آنچه که شما بدان احترام میگذارید، محترم میشمارید، یا ارزش والایی برای آن قائل هستید، و به آن توجه بخصوصی دارید آن چیز مورد پرستش شماست. ذهن ناخود آگاه شما به طور مداوم در حال پرستش است و آنها بت های شما هستند.

گاهی نوجوانان عکس سوپر استارهای راک را در اتاق خود قرار می دهند. این سوپر استارها با نام بت نوجوان نامیده میشوند. امکان دارد شما عکس ساچین تندلکار یا بکهام را به دیوار بچسبانید، آن شخصی است که شما به او احترام میگذارید، از او پیروی میکنید یا الگو قرار می دهید. یا شاید شما توجه زیادی به ماشین خود نشان می دهید و اگر کسی خراشی بر آن بیندازد بسیار ناراحت میشوید. ماشین شما بت شماست. شما میتوانید نمونه کوچکی از ماشین خود تهیه کنید و محرابی برای آن بسازید اما این مهم و لازم نیست. شما محرابی برای ماشین خود در گاراژ درست کرده اید.

بت های قدرتمند وجود فیزیکی ندارند. عقاید ذهنی شما که به آن وابسته هستید قدرتمندترین بتها هستند.

بت همان چیزی است که مرکز توجه شما و در ذهن شماست. قویترین بت ها حضور فیزیکی ندارند. مفاهیم ذهنی ایی که ذهن شما به آن وابسته میشود قدرتمندترین بت ها هستند. فکر میکنید شما “سکولار” یا “بت پرست” هستید؟ ممکن است پول برای شما بسیار مهم باشد، پس پول همان چیزی است که به دنبالش میروید. شما میتوانید تصویری از “کوبرا” که خدای ثروت است بسازید و آن را بپرستید، و این دقیقا همان بت پرستی است. کوبرا در ذهن وجود دارد و شما آن را می پرستید. یا ممکن است شما به سکس وابسته باشید. در نتیجه شما  “کاما دیوا” را می پرستید که خدای لذت جنسی است. و این فقط بستگی دارد که آنها را چه بنامیم. امکان دارد بت شما کار شما باشد یا “هدف” شما. یا بت شما مفهوم سکولاریزم باشد و شما بسیار ناراحت بشوید اگر کسی در برابر آن کفر بگوید.

امکان دارد پرچم سرخ انقلاب بت شما باشد. هر روز صبح شاگردان مدارس عمومی آمریکا به پرچم این کشور ادای احترام میکنند. و آن پرچم بت آنهاست. برای همین است که سوزاندن و حتک حرمت آن باعث تعجب و تحیر میشود. نه تصور الحاد و بت پرستی و نه عقاید شما در برابر خدایان دروغین نمیتواند شما را از بت هایتان رها سازد. جمله “پس تو نباید بت های تراشیده بسازی” از کتابهای مقدس نیز کارساز نیست.

  در واقع، کتابهای مقدس خود بزرگترین بتهای شما هستند. سیک ها کتابهایشان را مثل بادبزن تکان میدهند، آیا کتابها گرمشان است؟ در پاکستان زنی را به اتهام سوزاندن صفحاتی از قران و بی احترامی به مقدسات اعدام کردند. این وابستگی به کاغذ و جوهر برای چیست؟ آیا این بت پرستی نیست؟ هنگامی که شما کتاب مقدستان را تبدیل به “گفته های خدا” میکنید و حاضرید بخاطر آن بمیرید، و حاضرید بخاطر آن کسی را بکشید، بدانید که آن بزرگترین بت شماست. “کتاب پرستی” یا وابسته شدن به کتاب، خواه هر کتابی که باشد، بدتر از “بت پرستی” است. کتاب پرستی به زبان ساده دلیل دیگری برای ذهن شماست. اشخاص بنیادگرا کسانی هستند که  کتاب را بت خود قرار داده اند. اگر واقعاٌ این ایده را جدی بگیرند آنها درگیر مفهوم ذهنی میشوند. آن بت میتواند بر ذهن آنها حکومت کند، و آنها را از انسانیت و خویشتن آنها جدا کند. مبلغانی که گرفتار ایده تبدیل انسانها میشوند زیرا کتابی به آنها گفته است که “پیروانی از همه ملت ها” داشته باشند، فرهنگ خشنی به وجود می آورند که خواسته بت آنهاست. در حالیکه که پیروی وفادارانه از تصویر پیامبر، موی مقدس پیامبر جایگاه ویژه ای در مساجد بزرگ به خود اختصاص می دهد. وهابیون و داعش در نبردی دائمی و تخریب این زیارتگاه ها و مقابله با الحاد و شرک هستند. در حالیکه مفهوم شرک خود بت دیگری در ذهن آنهاست.

تمام نیادگرایان ابراهیمی در جنگ دائمی با خطر همیشگی بت پرستی هستند. متاسفانه، این بنیادگرایی بت هایی می سازد که بدتر از آنهایی است که به دنبال نابودی آنها هستند.

مانع سازی در برابر بت پرستی توسط ادیان ابراهیمی بیهوده است. این کار فقط بت ها را از شکلی به شکل دیگر بطور مثال به “شکل کتاب های مقدس” تغییر می دهد. هر چیزی که شما در برابر آن مقاومت کنید مقاوم می ماند. ذهن در تلاش است که به چیزی وابسته شود.اگر از چیزی محروم شود به سمت چیزهای دیگر می رود. کفر یا انتقاد یا خدای نکرده سوزاندن کتاب مقدس با دو برابر شدت باز می گردد. از بین بردن بتها در میان بنیادگرایی و طرفداران اصولگرایان پا گرفته است. سنت های هندی، چه بودایی، چه جاین و چه هندو، هم از تصویر استفاده می کنند. پایه و اساس عقاید سیک ها بعنوان یک مذهب، در قالب ابراهیمی، بر اساس اصول استعماری است که در مخالفت با بت پرستی هندوها و طبقه های مختلف آن است. و همین امر بنیادگرایی خاصی بوجود آورده است. حتی آریا سماج، که تاثیر زیادی بر روی گروه ار اس اس یا هندوهای راست گرا داشت، بنیادگرایی ای بوجود آورد که نسبت به پرستش بتها تمایلی نداشت.

تا وقتی که ذهن آزاد است همواره به دنبال بت هاست. ما دنیا را با قرار دادن لایه ای از مفاهیم بر روی لایه های دیگری می سازیم. روشنگری ما را از این مفاهیم آزاد می کند، تا بتوانیم واقعیت را همانطور که هست ببینیم. ولی تعداد بسیار کمی از انسانها در مرحله ای قرار دارند که بتوانند از عقاید، یا بت هایشان آزاد باشند. گفتن اینکه بتها را نپرستید مانند عمل کردن به آن نیست. ذهن به هر چیزی وابسته میشود، حتی اگر آن چیز عقیده نداشتن  به بت ها باشد. و این نیز خود ساختن یک بت است. پس راه نجات چیست؟

در واقع کتاب مقدس شما بزرگترین بت شماست.

سنت های هندی، اینکه ذهن به بت ها وابسته می شود را پذیرفته است. اولین قدم در راه هر آزادی ایی پذیرفتن واقعیت اسارت است. رد بت ها انکار نابخردانه واقعیت تمایل ذهن به بت هاست. پذیرش اولین قدم به سوی آزادی است. و هنگامیکه شما قبول میکنید که ذهن شما به بت ها وابسته میشود آنوقت میتوانید آگاهانه بت خود را انتخاب کنید. زیرا بت درون ذهن شما اکثراٌ مضرتر از بت های خارجی است. بت های خارجی میتوانند به تمرکز ذهن کمک کند. بنابراین حکیمان به ما اشکال خاصی داده اند تا به حواس خارجی مان  تکیه و تمرکز کنیم.

مورتی یا بت، به معنای فرم الهی از کلمه فرم یا بت است. چه چیزی آن را الهی میکند؟ بعضی اشکال خاص بخاطر اثری که بر ذهن میگذارند انتخاب می شوند، یک ترکیب بصری انتخاب شده، بسیار شبیه به ساختن موسیقی که میتواند از راه شنوایی بر مغز تاثیر بگذارد. شکل ها با تجسم ویژگی های مثبت از جمله عشق، محبت، خرد، دانش، شجاعت، و قدرت کمک میکنند ذهن خود را با این ویژگیها تطبیق دهیم. ولی آیا یک مجسمه مورتی یا بت فقط یک شکل زیبا مثل ساختن یک موسیقی است؟ و چه چیزی آن را مقدس میکند؟ خاصیتی که آن در ذهن تداعی میکند آن را مقدس می سازد. و ما آن را مقدس می سازیم. ما با توجه مان و تقدیس کردنمان آن را مقدس می کنیم. ما آن را به شیوه ای مناسب قرار می دهیم، برایش نیایش می خوانیم تا او را با قدرتمان همسو کنیم، قدرت تفکرمان، قدرت ایمانمان. ما تصمیم گرفته ایم که آن را بالا ببریم، تا آن فرم یا مجسمه را محور قرار دهیم. و سپس از طریق مراسم عبادت با آن ارتباط برقرار کنیم.

هنگامیکه دعا میکنیم پنج عنصر را بصورت آگاهانه استفاده میکنیم. همه پنج عنصر فضا، هوا، آتش، آب، و زمین در حال دعای ما وجود دارند. این ما را آشکارا متصل میکند. بجای اینکه ذهنمان درگیر ایده ای شود، دعا آن تمرکز را به زمان حال متمرکز میکند. ما خالق را با آن عناصر می پرستیم و همان به ما اجازه میدهد که انسان باشیم و به تمام جهان متصل شویم. یک بت از پیروان خود نمیخواهد که بت های دیگران را از بین ببرد یا با کسانی که معقتد نیستند، مشرکین یا کفار بجنگند. آن به متن نوشته نیاز دارد. بنیادگرایی بدون داشتن متن نوشته نمیتواند وجود داشته باشد. جنبش های بنیادگرایی از داعش گرفته تا القاعده تا باپتیست های جنوبی همه با سوادان و تحصیل کرده ها را جلب کرده اند و لفظ به لفظ متون آنها را تفسیر کرده اند.

سنت های هندی این واقعیت را قبول دارند که ذهن به بت ها وابسته است. اولین قدم بسوی آزادی پذیرش واقعیت اسارت و دربند بودن است. انکار بت انکار نابخردانه تمایل ذهن به وجود بت هاست.

هنگامیگه ذهن کاملاٌ آزاد است نیازی به بت ها ندارد. اما چه کسی به آن مرحله رسیده است؟ مطمئنا هیچ کدام از کسانیکه بر علیه بتها هستند به آن مرحله نرسیده اند. اگر کسی آگاه نشده باشد همیشه بت وجود خواهد داشت. اما اگر کسی به آگاهی رسیده باشد چیزی وجود ندارد که با آن مخالفت کند. بتها، چه بتهایی که حضور فیزیکی دارند و چه آنهایی که در ذهن ما هستند مثل کل واقعیت اند و فقط میتوان آن را درک کرد و از آن لذت برد. شکستن بت ها عملی نا آگاهانه است. کسانی که مخالف بتها هستند و میخواهند بت شکن باشند قبل از هر چیز باید از بت هایی  با کتابهای مقدسشان ساخته اند شروع کنند. این حرکت کمک میکند تا دنیا از بنیادگرایی متون دور شده و به عبادت “تنها خالق” راستین بپردازد.

منبع: IndiaFacts | http://indiafacts.org/murti-puja-antidote-fundamentalism/

support@sarayutrust.org