Somayaaga : World’s most Ancient Ritual

A Somayaaga or Soma – sacrifice is the world’s most ancient ritual. It is still practiced by Hindus. Contrary to popular perception, Soma is not an intoxicating drink. Although there is now doubt as to the identity of Soma, but, its juice is obtained during the ritual only and consumed within a matter of hours.…

What India teaches us

An experience of not knowing ‘Incredible’ is the most common term used to describe India. From a western point of view, this is easy to get: when a foreigner experiences being in the middle of a colourful chaos of buses, cars, rickshaws, motorcycles, bicycles, people, cows, dogs, rats, sometimes elephants, or when he can gaze at…

ഹിന്ദുമതം അബ്രഹാമിക് മതങ്ങളേക്കാൾ മികച്ചതാണോ

മതങ്ങളേയും മതസംഘർഷങ്ങളേയും കുറിച്ച് ഇക്കാലത്തു നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങളിൽ, എല്ലാമതങ്ങളും ഒരുപോലെ മോശമാണ് (അല്ലെങ്കിൽ മികച്ചതാണ്) എന്ന പ്രസ്താവന പതിവായി കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം ക്ഷമാപണസ്വരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നു. വിവിധതരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ മൂലംതീവ്രവാദം, ആക്രമണാത്മക മൂല്യവ്യവസ്ഥ., എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ള മതങ്ങളെ, അതുമൂലമുള്ളകുറ്റപ്പെടുത്തലിൽനിന്നു ഒഴിച്ചുനിർത്താൻ പ്രത്യേകം രൂപകല്പന ചെയ്തവയാണ് ഇത്തരം വാദങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിൽ ഉൽഭവിച്ച (Indic) എല്ലാ മതങ്ങളുടേയും (ഹിന്ദുമതം, ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം, സിക്കുമതം) മൂല്യവ്യവസ്ഥ, മോക്ഷാർത്ഥി സ്വയം നടത്തുന്ന ‘അന്വേഷണങ്ങളെ’പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനുനേരെ വിപരീതമാണ് ദൈവികനിയമങ്ങളെ കുറിച്ചു ‘പറഞ്ഞു കേൾക്കപ്പെട്ട’…